Driven by data – exploring the research horizon

Driven by data – exploring the research horizon
Martijn de Groot en Marion Wittenberg (redactie), Pallas Publications - Amsterdam University Press, Amsterdam 2010. ISBN: 978 90 8555 038 9. Prijs: gratis.

Op 2 december 2009 vond het symposium 'Driven by Data' plaats in Den Haag om de jubilea te vieren van een aantal archief instellingen die nu allemaal deel uit maken van DANS (Data Archiving and Networked Services). Het was een levendige bijeenkomst die aandacht besteedde aan diverse verrassende en creatieve mogelijkheden in verband met het hergebruik van elektronische data. DANS heeft besloten deze jubileum bundel te publiceren om een groter publiek de gelegenheid te geven een voorproefje van deze veelzijdigheid en creativiteit. De bijdragen behandelen onderwerpen zo divers als dendrochronologie, politiek, scheepvaart geschiedenis, vogeltrek, filosofie van de wetenschap en statistiek.

Deze publicatie is eveneens als PDF te downloaden.