DANS Data Guide 2

Repertorium van Nederlandse Gemeenten, 1812-2006, waaraan toegevoegd de Amsterdamse code. Ad van der Meer, Onno Boonstra. Den Haag, 2006 - DANS Data Guide 2. ISBN 90 6984 495 8. Beschikbaar als pfd.

Dit repertorium is opgezet om historisch onderzoekers te helpen hun weg te vinden in de voortdurende veranderingen van de gemeenten en gemeentenamen in Nederland. De publicatie is tot stand gekomen in het kader van het project ‘Historisch Geografisch Informatiesysteem van Nederland’ - HGIN.

Gratis download: Repertorium van Nederlandse Gemeenten, 1812-2006, waaraan toegevoegd de Amsterdamse code

Gratis download: Aanvullingen en errata december 2008

Gratis download: Aangevulde en verbeterde editie maart 2011