Veteran Tapes - Veteran Tapes Verrijkte Publicatie

Ook kwalitatief onderzoek kan heel goed gedaan worden op basis van bronnen die door anderen verzameld zijn. In het project ''Veteran Tapes'' gaat een groep onderzoe kers afkomstig uit verschillende disciplines aan de slag met een collectie interviews van militaire veteranen. In het project worden annotatieprotocollen en -tools ontwikkeld waarmee relaties tussen de onderzoeksresultaten en het interviewcorpus kunnen worden aangebracht. Het project wordt eind 2009 afgesloten.

In maart 2008 organiseerde DANS de drukbezochte studiedag Interviews uit de kast waar "het interview" als kwalitatieve onderzoeksbron centraal stond. Doel van de studiedag was om secundaire analyse van kwalitatief onderzoeksmateriaal, zoals interviews, onder de aandacht te brengen. De oproep van DANS aan onderzoekers voor suggesties om hergebruik van bestaande collecties te stimuleren resulteerde in een idee voor multidisciplinair onderzoek op basis van een collectie interviews, afkomstig van het Veteraneninstituut.

In het project Veteran Tapes wordt een set van circa dertig getranscribeerde interviews samengesteld, die afkomstig zijn van het interviewproject Nederlandse Veteranen. De opzet van dit interviewproject is om een collectie interviews samen te stellen met een representatieve groep veteranen van alle oorlogen en vredesmissies waar Nederlandse militairen sinds 1940 aan hebben deelgenomen. Het project levert naast audiobestanden van de interviews ook samenvattingen op. In het project van het Veteraneninstituut worden geen volledige transcripties gemaakt. In het project Veteran Tapes worden deze transcripties wel gemaakt, omdat deze noodzakelijk zijn om goed wetenschappelijk onderzoek te kunnen verrichten. De creatie van de transcripties wordt gecoördineerd door het platform voor kwalitatief onderzoek, Kwalon en mede gefinancierd door DANS in de vorm van een Klein Data Project. Inmiddels was er ook een groep van onderzoekers samengesteld, afkomstig van verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen, die op basis van het interviewcorpus een publicatie gaan maken.

Eind 2008 heeft DANS een projectvoorstel ingediend in het SURFshare 2008 programma, gericht op het thema verrijkte publicaties. Dit voorstel is gehoneerd, zodat in 2009 middelen beschikbaar zijn om de uitkomsten van het onderzoeksproject Veteran Tapes als een verrijkte publicatie te laten verschijnen. In het project is een belangrijk rol weggelegd voor SPEX dat tools zal ontwikkelen waarmee onderzoekers verwijzingen tussen het artikel en het onderzoekscorpus kunnen aanbrengen. De "verrijkte publicatie", bestaande uit de wetenschappelijke artikelen met online verwijzingen naar de interviews zal worden opgenomen in het DANS data-archief.

Het project bestaat uit zeven werkpakketten:
1. Werkzaamheden van de onderzoekers (verrichten onderzoek, schrijven artikel, aanbrengen verwijzingen)
2. Ontwikkelen annotatieprotocol om duurzame koppelingen tussen publicatie en achterliggende corpus aan te brengen.
3. Het bewerken van het interviewcorpus om nauwkeurige koppelingen mogelijk te maken. Zo dient het geluid van de interviews goed gesynchroniseerd te worden met de tekstuele transcripties.
4. Maken van een softwaretool waarmee de onderzoekers verwijzingen kunnen aanbrengen.
5. Regelen van privacyaspecten van de interviews met als doel dat de uitkomsten van het onderzoek met zo min mogelijk belemmeringen beschikbaar komt voor verder onderzoek, waarbij rekening wordt gehouden met de bescherming van de privacy van betrokkenen.
6. Het publiceren van de "verrijkte publicatie".
7. Evaluatie van de uitkomsten. In zekere zin is het project "Veteran Tapes Verrijkte Publicatie" een experiment dat als doel heeft het concept "verrijkte publicatie" in de praktijk te implementeren. Doel van de evaluatie is om er achter te komen of de gevolgde aanpak ook elders toegepast kan worden en welke bijstellingen eventueel noodzakelijk zijn.

Voor meer informatie:
Drs Paula Witkamp
T 06 127 508 32 E paula.witkamp at dans.knaw.nl
Dr Rene van Horik T 06 232 973 89 E rene.van.horik at dans.knaw.nl

(Foto: Vertrek Nederlandse soldaten naar Libanon. 10 maart 1979; Bron Beeldbank Nationaal Archief)